Акт, який доведе витрати компанії на консервацію основних засобів

  1. Перелік об'єктів, що переводяться на консервацію, визначають в ході інвентаризації
  2. Рішення про переведення на консервацію приймає комісія
  3. Обгрунтованість витрат на консервацію підтвердить кошторис і висновок комісії
  4. Довідка
  5. В акті необхідно зафіксувати залишкову вартість законсервованих об'єктів
  6. Немає єдиної думки, чи можна прийняти до відрахування ПДВ по витратах на утримання законсервованого майна
  7. Законсервоване майно ризиковано продавати

Для перекладу майна на консервацію нерідко потрібне проведення підготовчих робіт: спеціальна обробка, демонтаж і т. Д. Обгрунтувати витрати на них допоможе акт про переведення тимчасово невикористаного об'єкта на консервацію

Для акта про переведення на консервацію не встановлена ​​уніфікована форма, тому компанії оформляють його в довільному вигляді. Стверджує його керівник. Складання такого акта завершує стадію перекладу основного засобу на консервацію, який оформляється цілим пакетом документів (див. Врізку праворуч). Зразок акта про переведення на консервацію представлений на с. 70.

Перелік об'єктів, що переводяться на консервацію, визначають в ході інвентаризації

Зазвичай компанія переводить на консервацію групу об'єктів, які задіяні в тій чи іншій діяльності (наприклад, виробничу лінію), а не окремі основні засоби. Щоб визначити конкретний перелік тимчасово невикористовуваних активів, проводиться інвентаризація.

У наказі про проведення інвентаризації повинно міститися пряма вказівка ​​на те, які групи об'єктів інвентаризує, а також що інвентаризація проводиться для передачі об'єктів на консервацію.

Якщо при перекладі об'єктів на консервацію компанії відомі терміни, коли основні засоби не використовуватимуться, можна встановити в обліковій політиці термін ревізії всього майна на момент переведення об'єктів в розряд законсервованих.

Об'єкти, призначені для консервації, при проведенні інвентаризації виділяються в окрему групу. Для її обліку компанія може використовувати окремий субрахунок «Об'єкти, переведені на консервацію» рахунки 01. У акті такі об'єкти перераховуються із зазначенням марки або моделі, а також інвентарного номера.

Рішення про переведення на консервацію приймає комісія

Для переведення об'єкта на консервацію керівник призначає спеціальну комісію, яка приймає рішення про необхідність такого рішення. Вона може складатися з представників адміністрації, технічних служб, керівника відповідного підрозділу, до якого відносяться об'єкти основних засобів, що підлягають консервації, співробітники бухгалтерії і економічних служб.

Саме ця комісія проводить інвентаризацію і підписує акт про консервацію. Підпис комісії на акті підтвердить, що об'єкт переведений з дотриманням всіх технічних процедур. Якщо ж в результаті їх порушення основний засіб отримає пошкодження під час консервації (наприклад, через неслітой рідини на морозі розірвало шланги), відповідальні за це будуть члени комісії.

Обгрунтованість витрат на консервацію підтвердить кошторис і висновок комісії

В акті про консервацію комісія вказує підготовчі роботи і витрати на їх проведення. Наприклад, це можуть бути зарплата робітників, які безпосередньо виконують роботи з консервації об'єкта, вартість матеріалів, витрачених на консервацію, а також послуги сторонніх організацій. Відсилання до витрат в акті зафіксує кінцеву суму витрат, пов'язаних з переведенням.

На момент прийняття рішення про переведення об'єкта на консервацію необхідність підготовчих робіт прописується в ув'язненні про консервацію об'єкта. На нього комісія робить посилання в акті і обумовлює наступні питання:

- причина і підстави для переведення об'єкта на консервацію;

- можливість використання законсервованого об'єкта в майбутньому;

- зіставлення витрат на консервацію та збитків від змісту об'єкта, що не перекладеного на консервацію;

- остаточне рішення про переведення ОС на консервацію.

У загальному випадку витрати на консервацію, розконсервацію і зміст законсервованих об'єктів здійснюються на підставі кошторису, затвердженого керівником організації. У податковому обліку такі витрати визнаються в складі позареалізаційних витрат на підставі підпункту 9 пункту 1 статті 265 НК РФ (лист Мінфіну Росії від 25.01.11 № 03-03-06 / 1/24).

Мінфін Росії роз'яснив, що витрати, пов'язані з консервацією і розконсервації об'єкта ОЗ, спрямовані на збереження і утримання в належному стані майна, яке в подальшому принесе дохід, і тому вони визнаються обгрунтованими (лист від 15.09.10 № 03-03-06 / 1 / 590). Однак інспектори нерідко відмовляють організаціям у визнанні ряду витрат.

Довідка

Пакет документів, який підтвердить консервацію майна

Конкретних рекомендацій про порядок переведення ОС на консервацію немає. Кожна компанія розробляє його самостійно, однак на практиці зазвичай оформляють такі документи:

- заявку на переклад об'єктів на консервацію;

- наказ про створення комісії з переведення об'єктів на консервацію;

- наказ про проведення інвентаризації об'єктів, що підлягають консервації, і документи, які оформляють її результати (інвентаризаційний опис, порівняльна відомість і т. Д.);

- висновок комісії про консервацію об'єкта;

- наказ керівника про переведення об'єкта на консервацію;

- кошторис витрат на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів;

- акт про переведення об'єкта на консервацію

Витрати на добровільне страхування законсервованого майна. Офіційної позиції з обліку таких витрат немає. ФАС Центрального округу вважає, що вони не зменшують оподатковуваний прибуток, оскільки законсервіруемое майно не використовується в діяльності, спрямованої на отримання доходу (постанова від 28.08.07 № А-62-3649 / 2005).

Автори дотримуються іншої думки. Адже компанія має намір в подальшому використовувати законсервоване майно у своїй підприємницькій діяльності. Крім того, в НК РФ не міститься положень, що дозволяють податковому органу оцінювати вироблені платниками податків витрати з позиції їх доцільності (постанова Президії ВАС РФ від 09.03.11 № 8905/10). Однак таку точку зору платнику податків доведеться відстоювати в суді.

Витрати на ремонт і охорону законсервованих об'єктів. На думку Мінфіну Росії, утримання майна в належному стані безпосередньо відноситься до виробничої діяльності, спрямованої на отримання доходу. Отже, витрати по ремонту і охорони законсервованих основних засобів можна вважати обгрунтованими (лист від 15.09.10 № 03-03-06 / 1/590).

Такої ж думки дотримуються і суди, вказуючи, що консервація ОС не означає відсутності необхідності підтримувати їх в працездатному стані. Ремонтні роботи, а також витрати на охорону об'єкта є витратами на утримання обладнання, тимчасово виключеного зі складу майна, що амортизується (постанови ФАС Уральського від 05.08.10 № Ф09-6084 / 10-С3, від 28.10.08 № Ф09-5908 / 07-С3 і Московського від 01.09.08 № КА-А40 / 8144-08 округів).

В акті необхідно зафіксувати залишкову вартість законсервованих об'єктів

У податковому обліку основні засоби, переведені на консервацію на термін не менше трьох місяців, виключаються зі складу майна, що амортизується (п. 3 ст. 256 НК РФ). Нарахування амортизації припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому здійснено консервацію. Тому в акті про переведення на консервацію необхідно зафіксувати суму нарахованої до цього часу амортизації, а також залишкову вартість об'єкта. Це дозволить уникнути помилок в подальшому при розконсервації.

Причому в даному випадку визнається фактичний, а не передбачуваний період консервації. Якщо згідно з документами основний засіб передбачалося законсервувати на два місяці, а в підсумку воно простояло без роботи п'ять місяців, то інспектори можуть відмовити компанії в праві нараховувати амортизацію за таким об'єктом.

У бухобліку амортизація також припиняється, якщо консервація триває більше трьох місяців (п. 23 ПБУ 6/01), але немає прямої вказівки, з якої дати. На думку авторів, організація може застосовувати той же порядок, що і в податковому обліку, на підставі пунктів 21 і 22 ПБО 6/01. При цьому компанія не звільняється від обов'язку сплачувати податок на майно щодо таких об'єктів, так як вони як і раніше продовжують значитися в складі основних засобів за даними бухгалтерського обліку.

Після розконсервації ОС термін амортизації продовжується на період призупинення, відповідно амортизація буде нараховуватися по об'єкту і після закінчення терміну корисного використання (наприклад, лист УФНС Росії по м Москві від 01.12.09 № 16-15 / 125953).

Немає єдиної думки, чи можна прийняти до відрахування ПДВ по витратах на утримання законсервованого майна

Судова практика з питання, чи можна прийняти до відрахування такої ПДВ, неоднозначна. Так, деякі суди вважають, що можна, оскільки витрати на консервацію і утримання законсервованих об'єктів пов'язані з виробничою діяльністю організації (визначення ВАС РФ від 27.08.08 № 10798/08, постанови ФАС Північно-Західного округу від 01.09.08 № А05-780 / 2008 і від 04.04.08 № А56-51219 / 2006). Такої ж думки дотримуються і автори.

Однак є постанови судів, в яких зазначено, що консервація ОС визнається виконанням робіт для власних потреб, витрати на які враховуються у витратах з податку на прибуток, тому такі роботи об'єктом оподаткування ПДВ не є (постанова ФАС Північно-Західного округу від 06.09.07 № А05-13740 / 2006-13). Отже, немає підстав для пред'явлення до відрахування сум ПДВ, сплачених за такими роботами і послугами.

Законсервоване майно ризиковано продавати

Законсервований об'єкт виключається зі складу майна, що амортизується, тому з метою оподаткування він розглядається як інше майно (ст. 268 НК РФ). Виходить, що при його продажу буде застосовуватися підпункт 2 пункту 1 статті 268 НК РФ, згідно з яким доходи від реалізації зменшуються на вартість придбання іншого майна. А чи не на залишкову вартість, як при продажу майна, що амортизується (подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ).

Однак таке трактування явно призведе до суперечок з податковими інспекторами, так як ми матимемо повторний облік одного і того ж витрати: перший раз у вигляді нарахованої до моменту консервації амортизації, другий - у вигляді вартості придбання при продажу. І суд, швидше за все, підтримає податківців. Щоб не виникло суперечок, перед продажем майно безпечніше розконсервувати

Новости
Слова жизни
Фотогалерея